Bábakalács Bábszínház

Bábakalács Bábszínház
Társulatunkat egy vadvirágról, a Bábakalácsról /Carlina acaulis/ neveztük el, mely régen gyógyhatásáról volt közismert. Védett növény. Virága ezüstös napkorongot mintáz. Termését a szél és a madarak terjesztik.

hétfő

Opera Párizsból
Philippe-Rameau (1683-1764)
Les Indes Galantes - A gáláns indiaiak
William Christie dirigálásában.

KICSIT HIRTELEN KEZDŐDIK és pont a fináléval:)

"Rameau operáiban a Lullyvel való szembenállás fontos momentum. „Lullynek színészekre van szüksége, nekem énekesekre” – mondta. A Les indes galantes (A gáláns indiaiak) és a Castor et Pollux című operái nagy sikert hoztak számára, ami meghatározta helyét a Lully utáni francia zenében, új korszakot nyitott hazája zenei életében. Az egész európai zenetörténetben is fontos a szerepe: úttörője lett az újabb opera- és szvitirodalomnak, zeneelméleti írásaival pedig megalapozója lett a modern zenei gondolkodásnak. Rameau-t tekintik a mai összhangzattan megalapítójának, aki – többek között – megállapítja a hármashangzat, a dúr- és moll-konszonancia törvényszerűségeit."